Uwaga!!!

Zastępstwa umieszczone na tej stronie nie są zastępstwami ostatecznymi!
Wszystkie aktualne zastępstwa są wywieszone w gablocie obok pokoju nauczycielskiego.